سیستم برگزاری آزمون
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش
درباره محصول- نگارش:
نکات بسیار مهم: 
 
1- دانشجویان عزیز :
- زمان پاسخ دهی به هر سوال در یک صفحه، تایم مشخصی دارد.
- بعد از پایان مدت زمان اختصاص یافته به هر سوال، خود به خود به سوال بعدی منتقل می شوید.
- برای انتقال به سوال بعدی گزینه ( صفحه بعد ) را کلیک کنید.
- به زمان کل آزمون، دقت نمایید.
 
 
2- دانشجوی گرامی توجه داشته باشید :
نام کاربری : شماره دانشجویی
رمز عبور : شماره ملّی